MED RÖTTERNA I KOMMUNIKATION.

Vi är innehållsproducenter med fokus på rörlig bild. Innehåll för

alla plattformar från digitala och sociala medier till event, presentationer,

TV och bio.

Vi gör gärna film. All slags film. Eftersom rörlig bild är en allt viktigare budskapsbärare på alla plattformar och i de flesta kanaler när du vill kommunicera med dina kunder. Helt enkelt för att du kommer närmare dina mottagare med rörlig bild.

Se oss som en resurs som ökar träffsäkerheten och engagemanget. Ett bollplank i frågor som rör kommunikation, vad som triggar olika målgrupper, hur du ska nå dem och med vad. Trots allt har vi mångåriga rötter i kommunikationsbyrån och en lång erfarenhet av stora och små projekt. Multinationella och högst lokala.

Vill du veta lite mer om vår historia?

Pluto_About_3i_2560x875px

Vi pratar ofta om våra ”tre i” – insikt – innehåll – implementera. Insikten om personerna vi vill nå, vad och vem som påverkar dem. Möjligheter och begränsningar.

Vill du ha hjälp, så hjälper vi dig. Vi utvecklar innehållet, förpackar det i rörliga bilder. Behövs det, kompletterar vi gärna med text och bild. Sedan är det bara implementeringen kvar, att få spridning och följa upp. Även här kan vi vara en extra resurs.

Vill du bolla idéer, ses eller få ett kostnadsförslag? Hör av dig till hello@plutovision.com

Kathrin Herfurth-Selinder

Planner och VARU

+46 70 676 53 71

Sven-Erik Selinder

Projektledare och copy

+46 70 676 53 70

Joanthan Selinder

Filmfotograf och redigerare

Benny Flodqvist

Senior Advisor

+46 70 893 21 62